Крок до православ’я: Що таке церква?

Марганецкий очевидец

Багато людей сьогодні розглядають церкву лише як будівлю. Але це не відповідає біблійному розумінню церкви. Слово «церква» походить від грецького «еклесіа», що означає «зібрання» чи «скликані». Основне значення церкви – не будова, а люди. Сам Божественний Засновник християнства назвав спільноту своїх послідовників Церквою , “побудую Я Церкву Свою” (Мф. 16,18). Ця побудова була завершенням земного життя Ісуса Христа, і полягала в тому, що Він дав їй, в особі своїх Апостолів, першу духовну ієрархію, і при цьому вони отримали від Господа обітницю, що Він буде перебувати з ними, тобто зі Своєю Церквою, до кінця віку. Церква Христова за походженням, метою і своїми засобами, за умовами свого зовнішнього існування, відмінна від інших людських, політичних або громадських інституцій. 1. Творець її є Боголюдина Ісус Христос, Котрий нерозривним зв’язком з’єднав Себе з нею. Церква є людство Христове, оскільки Господь не просто наблизився до людини, але й ототожнився з нею, Сам став людиною, тому Церква є Тіло Христове, як єдність життя з Ним. 2. Мета Церкви полягає в тому, щоб виховати людей до можливої досконалості, в міру повного віку Христового, і таким чином підготувати їх і привести до вічного життя. 3. Засоби, якими Церква володіє для досягнення своєї мети, такі: – заповідане їй божественне вчення віри і моральності, яке вона повинна зберігати в чистоті і поширювати, – дарована їй благодать Духа, яку вона подає своїм членам для їх освячення і на допомогу в духовному зростанні. 4. Церква в своєму існуванні на землі не обмежена певним часом (вона існує безперестанно споконвіку і буде існувати вічно), або певною територією або народом (може охоплювати собою декілька держав і вміщувати в собі декілька національностей). Існуючи в межах держави, Церква як Христове царство “не від світу, але вона в світі і для світу, також як Христос не від світу, але прийшов у світ заради світу”, не залежить від держави і її влади, навіть гнана нею, вона може жити, розвиватися і процвітати. Таким чином, Церква, розглядаючись в своєму реальному бутті, є безпосередньо божественна інституція і спільнота всіх, хто вірують в Христа Спасителя і об’єднані в Ньому, – це інституція в якій і через яку здійснюється в людстві ідея царства Божого на землі, тобто сповіщається людям істинне богопізнання і подаються благодатні сили і засоби для їх духовного відродження, і для досягнення кінцевої мети християнської релігії – з’єднання людини з Богом у вічному житті. У нашій українській культурі слово «церква» вживається і в значенні віруючих людей, і в значенні храму, до якого вони ходять, щоб спілкуватись з Богом. Але з самого початку, коли у християн ще не було спеціальних будівель, то «церквою» називали спільноту віруючих в Ісуса Христа людей. В Біблії слово «церква» стосується виключно послідовників Христових. Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийде вдруге за своєю церквою. Хотілося б підкреслити, що кожній віруючій людині дуже важливо відвідувати церкву (тобто мати постійне спілкування з віруючими людьми). Що ж відбувається у церкві? 1) В церкві відбувається своєрідне навчання. Ми разом пізнаємо небесну науку, ділимось зрозумілим і незрозумілим, читаємо Біблію, духовну літературу. 2) В церкві відбувається лікування. Бог заліковує старі рани, зцілює від хвороб, дає вакцину від духовних інфекцій. Тільки перебуваючи в спілкуванні, можна зробити діагностику свого духовного здоров’я. 3) В церкві відбувається харчування. Бог насичує нас своїм Словом, вчить його пережовувати і засвоювати. 4) В церкві відбувається прославлення Бога. Тут віруючі славлять Бога, підносять славу Творцеві, діляться радістю, яка сходить на них з небес. 5) В церкві вчаться підтримувати один одного, турбуватися і любити. Самі ви цього не навчитесь! Не роздумуйте, йдіть у церкву.

Джерело: Парафія Св. ап. Петра і Павла УПЦ КП

Реклама